Koulutusvinkit
29 / 08 / 23

Helsingin yliopiston viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaaren koulutuksia

Järjestämme kaksi koulutusta, joissa luennoitsijana on Helsingin yliopiston viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari. Hänen toimenkuvaansa kuuluu viestintä- ja informaatio-oikeutta koskeva tutkimus ja opetus.

>> Viestintää ja tietosuojaa työelämässä 20-21.11.2023

Kurssilla käsitellään tietosuoja-asetusta, tietosuojalakia, yksityisyyden suojaa ja viestintää työelämässä, viestintäoikeuksia ja vastuukysymyksiä, työpaikkaviestinnän avoimuutta vs. salassapitoa, organisaatioviestintää sekä viestintää työyhteisössä.

Johdanto perusoikeuksiin ja lakeihin viestinnässä
Viestintään liittyviä käsitteitä (mm. sähköinen viesti, IP-osoite, välitystieto, verkkoviesti yms.)
Organisaatioviestintä
Viestintäoikeudet työsuhteessa
Salassapito vs. avoimuus työpaikalla
EU:n tietosuoja-asetus ja muuttunut kansallinen lainsäädäntö
Yksityisyyden suoja työelämässä (työelämän tietosuoja)
Viestintä työyhteisössä
Vastuukysymyksiä viestinnässä

>> Yksityisyyden suoja ja yhdenvertaisuus työelämässä 27.-28.11.2023

Kurssilla käsitellään tietosuojaa ja viestintää, tietosuoja-asetusta, tietosuojalakia, yksityisyyden suojaa työelämässä (työelämän tietosuoja), tasa-arvoa ja yhdenvertaista kohtelua sekä sosiaalisen median käyttöä työelämän kannalta. Soveltuu myös yhteistoimintakoulutukseksi.

Tietosuojaa ja viestintää työelämässä
Yksityisyyden suoja työelämässä
Tietosuoja-asetus
Tietosuojalaki
Tasapuolinen kohtelu ja yhdenvertaisuus
Tasa-arvoasiaa ja viranomaisia
Sosiaalinen media ja yksityisyys
Case-tyyppisiä harjoituksia

Kuva: Helsingin yliopisto