Blogi
14 / 06 / 22

Henkilöstönedustajana työyhteisössä 7.9. alkaen. Tule verkostoitumaan hyvää palautetta saaneeseen koulutukseen!

Syksyllä on jälleen tarjolla suosittu koulutus, jonka aikana tuetaan osallistujien sekä fyysistä että henkistä kasvamista ja jaksamista. Edellisen koulutuksen osallistujat verkostoituivat tehokkaasti keskinäisen avunannon ringiksi.

Paikka: Aktiivi-Instituutti, Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki

Kolmesta jaksosta koostuva voimavaravalmennus

Koulutuksen tavoitteena on kehittää valmiuksia tunnistaa omat toimintatapasi, voimavarasi ja niiden rajallisuus. Oman persoonan käyttö työvälineenä oikealla tavalla on kurssin keskeinen tavoite. Saat myös välineitä ohjata ja tukea sekä itseäsi että asiakkaitasi itseohjautuvaan ja oivaltavaan ongelmanratkaisuun.

 1. jakso 7. – 9.9.2022
 2. jakso 5. – 7.10.2022
 3. jakso 2. – 4.11.2022

Koulutuksessa tutkitaan henkilöstönedustajan tehtävän tavoitetta ja päämääriä sekä omaa roolia ja ammatillisuutta tehtävän toteuttamisessa. Kolmijaksoinen koulutus on prosessi, jonka aikana tuetaan osallistujien sekä fyysistä että henkistä kasvamista ja jaksamista.

Ryhmämuotoinen työnohjaus on yksi keskeinen toteuttamismenetelmä. Kokemuksiin perustuva osaaminen on osittain tiedostamatonta. Tämä osaamispotentiaalin saattaminen näkyväksi, mutta myös muiden käytettäväksi tapahtuu parhaiten ryhmän avulla ja sen tukemana.

Tiedonhallinta, suullinen ja kirjallinen viestintä, yhteistyötaidot ja yhteistoiminnallisuus, vuorovaikutustaidot sekä moninaisuus ja sen eri ulottuvuudet sisältyvät valmennuksen jaksoihin. Lisäksi koulutuksessa perehdytään henkilöstönedustajan toimintakentän laaja-alaisiin ulottuvuuksiin.

1. jakson teema: Työelämän moninaisuus tutuksi

 • Mitä on työnohjaus?
 • Ryhmäytymisen merkitys, Priima
 • Taitolajina vuorovaikutus ja viestintä
 • Henkilöstönedustajan oikeusasema
 • Monimuotoisuuden johtaminen – erilaisuus voimavaraksi
 • Suomalaisesta yhteiskunnasta ulkomaalaisen silmin
 • Maahanmuuttaja työelämässä Suomessa
 • Vakuuttava esiintyminen
 • Välitehtävien anto

2. jakson teema: Erilaiset persoonat ja tilanteet

 • Työnohjaus
 • Erilainen oppija työssä
 • Hankalat neuvottelutilanteet
 • Välitehtävien käsittelyä
 • Eettisyys, arvot, roolit ja vastuut
 • Työpaikka ja työyhteisö
 • Työyhteisö – esimerkki
 • Häirintä ja epäasiallinen kohtelu
 • Viestin tiivistäminen
 • Välitehtävän ja loppuraportin ohjeistus

3. jakson teema: Tulevaisuus

 • Työnohjaus
 • Välitehtävä 2
 • Mistä tukea ja voimaa erityistehtävässä toimimiseen
 • Media mahdollisuutena
 • Resilienssi työssä
 • Riittääkö työvoima?
 • Julkinen päättäjä ja muutostilanteet
 • Sovittelevan kohtaamisen malli
 • Organisaation palkitsemistavat

Välitehtävät ja loppuraportti

Ensimmäisenä välitehtävänä kurssilaiset kirjoittavat oman elämäntarinansa ja pohtivat omia tapojaan ratkaista valintapaikkojen haasteet. Toisena välitehtävänä kurssilaiset miettivät jotain tapahtumaa omassa elämässään ja pohtivat tapahtumasta saamaansa oppia tulevaisuuden hankalien tilanteiden työkaluna. (10 h)

Viimeisenä tehtävänä kurssilaiset toteuttavat koulutuksensa loppuraportin valitsemallaan tavalla, joko a) oppimispäiväkirjana (minimi 2 sivua), b) PowerPoint -esityksenä (minimi 5 sivua) tai c) kirjallisena raporttina (minimi 2 sivua). (5 h)

Palautetta aiemmista koulutuksista

Saaduissa palautteissa työnohjaus mainittiin antoisaksi. Ryhmämuotoinen opiskelu koettiin arvokkaaksi, koska jokaisella oli mahdollisuus ilmaista näkökantansa ja mielipiteensä. Lähiopetuksen olisi koettu antavan vieläkin enemmän ryhmäytymisen edistämiseksi (vuoden 2021 koulutus järjestettiin etänä), vaikkakin zoom-toteutus mainittiin onnistuneeksi. Luennoitsijat saivat kiitosta.

Ilmoittautuminen

3.8.2022 mennessä

Ammattiliitot osallistuvat henkilöstönedustajien koulutuskustannuksiin. Ilmoittautua voit siinä tapauksessa vain oman liittosi kautta. Suurin osa koulutuksistamme on hyväksytty palkalliseksi koulutukseksi henkilöstönedustajille. Tarkista koulutuksen palkallisuus omasta liitostasi tai liittosi koulutuskalenterista.

Palkallisissa koulutuksissa liitot maksavat kurssimaksun, matkan ja majoituksen 2 hengen huoneessa. Ilmoittautumisen yhteydessä varaamasi majoitus on huomioitu. Ilmoita Aktiivi-Instituutin koordinaattoreille muutoksista majoitukseen ja mahdollinen toiveesi huonekaverista viimeistään kolme viikkoa ennen kurssin alkua. Liitot korvaavat matkakustannukset halvimman kulkuneuvon mukaan. Mikäli joudut käyttämään lentokonetta tai omaa autoa, ota yhteys liittoosi.

Jos työnantajasi maksaa tai maksat itse koulutuskustannukset, ilmoittaudu täyttämällä ilmoittautumislomake.

Hinta

567 € / jakso (sis. opetuksen, opetusmateriaalin ja ruokailut)

Lisätietoja

Jari Tuomainen, työhyvinvoinnin asiantuntija
jari.tuomainen@aktiivi-instituutti.fi, puh. 050 467 8770