Koulutusvinkit
22 / 02 / 24

Työmarkkina- ja työsuojelukonsultin koulutukset käynnistyvät keväällä, ilmoittaudu pian!

Tule kehittämään tulevaisuuden työelämää!

Konsulttikoulutukset antavat eväitä laadukkaaseen ja kestävään tulevaisuuden työelämään, joka vaatii sopeutumista, valmistautumista ja muutoksen aktiivista tekemistä. Yhdessä toimien lisäämme työhyvinvointia, mikä edellyttää myös itsensä johtamisen taitoja, kykyä selviytyä muutoksista ja erilaisten roolien ottamista.

Aktiivi-Instituutin konsulttikoulutukset lähtevät käyntiin edunvalvonnan ja työsuojelun yhteisosuuksilla. Työmarkkinoiden dynamiikka ja uudet vaatimukset edellyttävät henkilöstön edustajalta aiempaa enemmän kokonaisvaltaista näkemystä ja osaamista tehtävissään.

Henkilöstön edustajan syventävät erikoistumiskoulutukset

Aktiivi-Instituutin syventävät henkilöstön edustajien erikoistumiskoulutukset koostuvat neljästä kolmen päivän lähiopetus- ja kahdesta kaksipäiväisestä etäopetusjaksosta.

Opinnot alkavat kaikille yhteisillä opinnoilla ja jatkuvat työmarkkinoiden (Työmarkkinakonsultti) ja työsuojelun (Työsuojelukonsultti) syventävillä opintokokonaisuuksilla. Opiskelija ilmoittautuu vain toiseen syventävään opintokokonaisuuteen luottamustehtävästään riippuen (esim. luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu).

Keskeinen osa koulutusta on lähiopetusjaksojen lisäksi opiskelijan tekemä hanketyö. Koulutus päättyy juhlalliseen Eloseminaariin, jonka yhteydessä jaetaan myös todistukset.

TYÖMARKKINAKONSULTIN KOULUTUS (20 OP)

Kenelle

Työmarkkinakonsultin koulutus on tarkoitettu kaikille henkilöstön edustajille (luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, yhteistoimintaelimissä toimivat) ja liittojen työntekijöille.

Koulutukseen osallistuvilta edellytetään luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun perusopintojen tai vastaavan koulutuksen suorittamista.

Tavoite

Opinnot suorittanut henkilöstön edustaja tuntee suomalaisen työelämän kokonaisuuden koskien oikeuksia ja velvollisuuksia, tasapuolista kohtelua, vaikutusmahdollisuuksia työhön, riitojen ratkaisua, kannustavuutta, innovatiivisuutta ja luottamusta työpaikalla. Hän osaa neuvotella ja viestiä, hyödyntää edunvalvonnassa keskeistä työelämän lainsäädäntöä, tuntee talouden mittareita ja ymmärtää työelämän kehittymisen lainalaisuuksia tulevaisuuden työelämässä.

Suoritustapa

Lähiopetusjaksoihin sisältyy oppimisen reflektointia (oppimispäiväkirja), ennakkotehtäviä, välitehtäviä ja yksilöllinen hanketyö. Opiskelussa käytetään tukena verkko-oppimisympäristöä.

1. jakso: 24.–26.4.2024 Helsinki
2. jakso: 4.–6.9.2024 Helsinki
3. jakso: 23.–25.10.2024 Helsinki
4. jakso: 2.–3.12.2024 etäopetus
5. jakso: 4.–5.2.2025 etäopetus
6. jakso: 2.–4.4.2025 Helsinki
Eloseminaari: 29.8.2025, Helsinki

Lue lisää

TYÖSUOJELUKONSULTIN KOULUTUS (20 OP)

Kenelle

Työsuojelukonsultin koulutus on tarkoitettu kokeneille työsuojeluvaltuutetuille ja varavaltuutetuille, työsuojelupäälliköille, työsuojelutoimikuntien jäsenille sekä työsuojeluasiamiehille.

Koulutukseen osallistuvilla on oltava työsuojelun peruskurssi tai sitä vastaava koulutus suoritettuna.

Tavoite

Opinnot suorittaneet pystyvät laaja-alaiseen ja laadukkaaseen työsuojelutyöhön. Heillä on valmius toimia työyhteisön sisäisinä konsultteina yhteistyössä johdon, terveyshuollon, luottamusmiesten ja työsuojeluviranomaisten kanssa yhteistyössä työhyvinvoinnin edistämiseksi omalla työpaikallaan.

Suoritustapa

Opiskelija osallistuu opetukseen ja ohjaukseen ja suorittaa annetut oppimistehtävät ja koulutukseen sisältyvän hanketyön. Opiskelija kirjoittaa myös oppimispäiväkirjaa, jossa hän pohtii omaa oppimistaan.

Lähiopetusjaksoihin sisältyy oppimisen reflektointia (oppimispäiväkirja), ennakkotehtäviä, välitehtäviä ja yksilöllinen hanketyö. Opiskelussa käytetään tukena verkko-oppimisympäristöä. Lue tarkempia ohjeita hanketyön tekemisestä.

Koulutukseen kuuluu henkilökohtaista ohjausta.

1. jakso: 24.-26.4.2024, Helsinki
2. jakso: 4.-6.9.2024, Helsinki
3. jakso: 23.-25.10.2024, Helsinki
4. jakso: 2.12.-3.12.2024, etäopetus
5. jakso: 5.-6.2.2025, etäopetus
6. jakso: 2.-4.4.2025, Helsinki
Eloseminaari: 24.-25.8.2025, Helsinki

Lue lisää

Tutustu seuraavan koulutuksen ajankohtaan ja sisältöön

Hinta

Kokonaishinta koostuu seuraavista jaksoista:

  • Lähiopetusjaksot 3 pv Helsinki: á 669 €
  • Etäopetusjaksot 2 pv: á 398 € 
  • Eloseminaari Helsinki lähitoteutus: 470 €

Osaamisesta voit saada merkinnän Koski-tietovarantoon

Konsulttikoulutuksiin sovelletaan osaamisperusteisuutta, joten opintojen suorittamisesta on mahdollista saada merkintä Koski-tietovarantoon. Viranomaisen (Opetushallitus) perustamaan ja valvomaan kansalliseen Koski-tietovarantoon tallennettuja tietoja voi jokainen käyttää oman osaamisensa portfoliona näin halutessaan. Myös se, mitä tietoja sieltä käyttää esim. työ- tai opiskelupaikkaa hakiessaan, on jokaisen kansalaisen omassa hallinnassa.

Halutessasi voit saada suorituksen arvioiduksi ja kirjatuksi Koski-tietovarantoon. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista, oppimispäiväkirjan laatimista ja oppimistehtävien suorittamista niin, että tavoitteiden mukainen osaaminen on osoitettu. Koulutuksen suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Hae koulutukseen

Tarkista hakuaika ja hae koulutukseen ammattijärjestösi kautta.

Lisätietoja

Työmarkkinakonsultin koulutus:

  • Koulutusjohtaja Rikhard Zitting, rikhard.zitting@aktiivi-instituutti.fi, puh. 050 327 8838

Työsuojelukonsultin koulutus:

  • Koulutuspäällikkö Leo Junno, leo.junno@aktiivi-instituutti.fi, puh. 050 341 8068

Koulutusjärjestelyt: