Koulutusvinkit
10 / 02 / 23

Uudet työmarkkina- ja työsuojelukonsultin koulutukset käynnistyvät toukokuussa

Tule kehittämään tulevaisuuden työelämää!

Aktiivi-Instituutin uudistetut konsulttikoulutukset lähtevät käyntiin edunvalvonnan ja työsuojelun yhteisosuuksilla. Työmarkkinoiden dynamiikka ja uudet vaatimukset edellyttävät henkilöstön edustajalta aiempaa enemmän kokonaisvaltaista näkemystä ja osaamista tehtävissään.

Vuosittain järjestettävät konsulttikoulutukset antavat eväitä laadukkaaseen ja kestävään tulevaisuuden työelämään, joka vaatii sopeutumista, valmistautumista ja muutoksen aktiivista tekemistä. Yhdessä toimien lisäämme työhyvinvointia, mikä edellyttää myös itsensä johtamisen taitoja, kykyä selviytyä muutoksista ja erilaisten roolien ottamista.

Henkilöstön edustajan syventävät erikoistumiskoulutukset

Aktiivi-Instituutin syventävät henkilöstön edustajien erikoistumiskoulutukset koostuvat neljästä kolmen päivän lähiopetus- ja kahdesta kaksipäiväisestä etäopetusjaksosta. Koulutukseen kuuluu henkilökohtaista ohjausta.

Opinnot alkavat kaikille yhteisellä osuudella ja jatkuvat työmarkkinoiden (Työmarkkinakonsultti) ja työsuojelun (Työsuojelukonsultti) syventävillä opintokokonaisuuksilla. Opiskelija ilmoittautuu vain toiseen syventävään opintokokonaisuuteen luottamustehtävästään riippuen (esim. luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu).

Koulutus päättyy juhlalliseen Eloseminaariin, jonka yhteydessä jaetaan todistukset.

TYÖMARKKINAKONSULTIN KOULUTUS (20 OP)

Opinnot suorittanut henkilöstön edustaja tuntee suomalaisen työelämän kokonaisuuden koskien oikeuksia ja velvollisuuksia, tasapuolista kohtelua, vaikutusmahdollisuuksia työhön, riitojen ratkaisua, kannustavuutta, innovatiivisuutta ja luottamusta työpaikalla. Hän osaa neuvotella ja viestiä, hyödyntää edunvalvonnassa keskeistä työelämän lainsäädäntöä, tuntee talouden mittareita ja ymmärtää työelämän kehittymisen lainalaisuuksia tulevaisuuden työelämässä.

Työmarkkinakonsultin koulutus on tarkoitettu kaikille henkilöstön edustajille (luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, yhteistoimintaelimissä toimivat) ja liittojen työntekijöille.

Koulutukseen osallistuvilta edellytetään luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun perusopintojen tai vastaavan koulutuksen suorittamista.

Lähiopetusjaksoihin sisältyy oppimisen reflektointia (oppimispäiväkirja), ennakkotehtäviä, välitehtäviä ja yksilöllinen hanketyö. Opiskelussa käytetään tukena verkko-oppimisympäristöä.

1. jakso: 3.-5.5.2023, Helsinki
2. jakso: 6.-8.9.2023, Helsinki
3. jakso: 25.-27.10.2023, Helsinki
4. jakso: 30.11.-1.12.2023, etäopetus
5. jakso: 6.-7.2.2024, etäopetus
6. jakso: 3.-5.4.2024, Helsinki
Eloseminaari: 29.-30.8.2024, Helsinki

TYÖSUOJELUKONSULTIN KOULUTUS (20 OP)

Opinnot suorittaneet pystyvät laaja-alaiseen ja laadukkaaseen työsuojelutyöhön. Heillä on valmius toimia työyhteisön sisäisinä konsultteina yhteistyössä johdon, terveyshuollon, luottamusmiesten ja työsuojeluviranomaisten kanssa yhteistyössä työhyvinvoinnin edistämiseksi omalla työpaikallaan.

Työsuojelukonsultin koulutus on tarkoitettu kokeneille työsuojeluvaltuutetuille ja varavaltuutetuille, työsuojelupäälliköille, työsuojelutoimikuntien jäsenille sekä työsuojeluasiamiehille.

Koulutukseen osallistuvilla on oltava työsuojelun peruskurssi tai sitä vastaava koulutus suoritettuna.

Lähijaksoihin sisältyy oppimisen reflektointia (oppimispäiväkirja), ennakkotehtäviä, välitehtäviä ja yksilöllinen hanketyö. Opiskelussa käytetään tukena verkko-oppimisympäristöä. 

1. jakso: 3.-5.5.2023, Helsinki
2. jakso: 6.-8.9.2023, Helsinki
3. jakso: 25.-27.10.2023, Helsinki
4. jakso: 30.11.-1.12.2023, etäopetus
5. jakso: 6.-7.2.2024, etäopetus
6. jakso: 3.-5.4.2024, Helsinki
Eloseminaari: 29.-30.8.2024, Helsinki

Tutustu seuraavan koulutuksen ajankohtaan ja sisältöön

Hanketyö

Lue lisää hanketyön tekemisestä ja tutustu valmiisiin hanketöihin.

Osaamisesta voit saada merkinnän Koski-tietovarantoon

Konsulttikoulutuksiin sovelletaan osaamisperusteisuutta, joten koulutuksen suorittamisesta on mahdollista saada merkintä Koski-tietovarantoon. Viranomaisen (Opetushallitus) perustamaan ja valvomaan kansalliseen Koski-tietovarantoon tallennettuja tietoja voi halutessaan käyttää oman osaamisensa portfoliona. Myös se, mitä tietoja sieltä käyttää esim. työ- tai opiskelupaikkaa hakiessaan, on jokaisen omassa hallinnassa.

Hae koulutukseen

Tarkista hakuaika ja hae koulutukseen ammattijärjestösi kautta.

Lisätietoja

Koulutuksen sisältö:

  • Koulutusjohtaja Rikhard Zitting, rikhard.zitting@aktiivi-instituutti.fi, puh. 050 327 8838

Koulutusjärjestelyt:

  • Koulutuskoordinaattori Kirsti Palenius (työmarkkinakonsultit), kirsti.palenius@aktiivi-instituutti.fi, puh. 044 733 8045
  • Koulutuskoordinaattori Jaana Tiainen (työsuojelukonsultit), jaana.tiainen@aktiivi-instituutti.fi, puh. 044 344 5756