Henkilöstön edustajan erikoistumiskoulutukset

Uudet työmarkkina- ja työsuojelukonsultin tutkintokoulutukset käynnistyvät vuonna 2023

Uudet henkilöstön edustajan erikoistumiskoulutukset

Syventävät henkilöstön edustajien erikoistumiskoulutukset koostuvat neljästä kolmen päivän lähiopetus- ja kahdesta kaksipäiväisestä etäopetusjaksosta.

Opinnot alkavat kaikille yhteisillä opinnoilla ja jatkuvat työmarkkinoiden (Työmarkkinakonsultti) ja työsuojelun (Työsuojelukonsultti) syventävillä opintokokonaisuuksilla. Opiskelija ilmoittautuu vain toiseen syventävään opintokokonaisuuteen luottamustehtävästään riippuen (esim. luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu). Keskeinen osa tutkintoa on lähiopetusjaksojen lisäksi opiskelijan tekemä hanketyö. Koulutus päättyy juhlalliseen Eloseminaariin, jonka yhteydessä jaetaan tutkintotodistukset.

Työmarkkinakonsultin tutkinto

Tutkinnon suorittanut henkilöstön edustaja tuntee suomalaisen työelämän kokonaisuuden koskien oikeuksia ja velvollisuuksia, tasapuolista kohtelua, vaikutusmahdollisuuksia työhön, riitojen ratkaisua, kannustavuutta, innovatiivisuutta ja luottamusta työpaikalla. Hän osaa neuvotella ja viestiä, hyödyntää edunvalvonnassa keskeistä työelämän lainsäädäntöä, tuntee talouden mittareita ja ymmärtää työelämän kehittymisen lainalaisuuksia tulevaisuuden työelämässä.

Työmarkkinakonsultin tutkinto on tarkoitettu kaikille henkilöstön edustajille (luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, yhteistoimintaelimissä toimivat) ja liittojen työntekijöille.

Koulutukseen osallistuvilta edellytetään luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun perusopintojen tai vastaavan koulutuksen suorittamista.

Työsuojelukonsultin tutkinto

Tutkinnon suorittaneet pystyvät laaja-alaiseen ja laadukkaaseen työsuojelutyöhön. Heillä on valmius toimia työyhteisön sisäisinä konsultteina yhteistyössä johdon, terveyshuollon, luottamusmiesten ja työsuojeluviranomaisten kanssa työhyvinvoinnin edistämiseksi omalla työpaikallaan.

Työsuojelukonsultin tutkinto on tarkoitettu kokeneille työsuojeluvaltuutetuille ja varavaltuutetuille, työsuojelupäälliköille, työsuojelutoimikuntien jäsenille sekä työsuojeluasiamiehille.

Koulutukseen osallistuvilla on oltava työsuojelun peruskurssi tai sitä vastaava koulutus suoritettuna.

Tutustu seuraavan koulutuksen ajankohtaan

Osaamisesta merkintä Koski-tietovarantoon

Konsulttitutkintoihin sovelletaan osaamisperusteisuutta, joten tutkinnon suorittamisesta on mahdollista saada merkintä Koski-tietovarantoon. Viranomaisen (Opetushallitus) perustamaan ja valvomaan kansalliseen Koski-tietovarantoon tallennettuja tietoja voi halutessaan käyttää oman osaamisensa portfoliona. Myös se, mitä tietoja sieltä käyttää esim. työ- tai opiskelupaikkaa hakiessaan, on jokaisen omassa hallinnassa.

Ilmoittautuminen

Ammattiliitot osallistuvat henkilöstön edustajien koulutuskustannuksiin. Ilmoittautua voit siinä tapauksessa vain oman liittosi kautta. Suurin osa koulutuksistamme on hyväksytty palkalliseksi koulutukseksi henkilöstön edustajille. Tarkista koulutuksen palkallisuus omasta liitostasi.

Jos työnantajasi maksaa tai maksat itse koulutuskustannukset, ilmoittaudu valitsemalla kurssi ja täyttämällä ilmoittautumislomake.