Luottamusmieskoulutus

Perus- ja täydennyskoulutusta luottamusmiestehtävien hoitamiseen työoikeuden, sopimusten ja oikeuskäytännön pohjalta

Perus- ja täydennyskoulutustaitoja luottamusmiehille

Luottamusmieskoulutuksessa saat koulutusta luottamusmiestehtävien hoitamiseen työoikeuden, sopimusten ja oikeuskäytännön pohjalta.

Osana luottamusmieskoulutusta järjestetään talouden perusteiden koulutusta, joka sisältää katsauksia kansantalouden ajankohtaiseen tilaan, yritysten tilinpäätösten tulkintaan sekä hankinta- ja kilpailulainsäädäntöön.

Lisäksi perehdytään kehittyvään ja tulevaisuuden työelämään, sosiaalipolitiikkaan, edunvalvontaan EU:ssa ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Erityisiä kurssin aiheita ovat myös mm. aina ajankohtainen tietosuoja, työntekijöiden yksityisyyden suoja, viestintäoikeus, palkkausjärjestelmät, yhteistoiminta, työvuorosuunnittelu, työntekijän sairastamiseen liittyvät säädökset ja sopimukset sekä muuttuneet työaika- ja vuosilomalainsäädäntö.

Eläkeasioihin ja niiden viimeaikaisiin muutoksiin liittyvät koulutukset on otettu vastaan erityisellä mielenkiinnolla.

Koulutuksissa perehdytään viimeisimpiin lainsäädäntömuutoksiin, tulevaan kehitykseen sekä senhetkiseen tilanteeseen varsinkin sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelukonseptissa.