Oppimisympäristö

Kirjaudu oppimisympäristö Priimaan tai tutustu konsulttitutkintojen hanketöiden tiivistelmiin

Oppimisympäristö Priima

Priiman käyttäjätunnukset saat koulutuksen käynnistyessä.

Konsulttitutkintojen hanketyöt

Tutustu uusimpien hanketöiden luetteloon.

Jos jokin hanketyö kiinnostaa, voit tilata sen sähköpostitse koulutus@aktiivi-instituutti.fi