Konsulttitutkintojen hanketyöt

Hae viimeksi valmistuneiden konsulttien hanketöitä.

Hae viimeksi valmistuneiden konsulttien hanketöitä.

Jos jokin hanketyö kiinnostaa, voit tilata sen sähköpostitse koulutus@aktiivi-instituutti.fi

Työmarkkinakonsultin tutkinto 2021

Tekijä: Anja Heikura
Hankkeen nimi: Osa-aikaisen luottamusmiehen ajankäyttö

Tekijä: Jukka Kanto
Hankkeen nimi: Paikallinen sopiminen kunta-alalla

Tekijä: Katja Lahtinen
Hankkeen nimi: Työnantajan direktio-oikeus

Tekijä: Ann-Mari Lehtinen
Hankkeen nimi: Järjestelyerän paikallinen neuvottelu – Paikallinen sopiminen

Tekijä: Tanja Lepistö
Hankkeen nimi: Lomituspalveluyksiköiden yhdistäminen Varsinais-Suomessa

Tekijä: Anna-Kaisa Niemi
Hankkeen nimi: Vuorovaikutus johtamisen voimavarana – Lähiesimiesten kokemuksia vuorovaikutuksesta

Tekijä: Hannele Pihkala
Hankkeen nimi: Paikallisen sopimisen mahdollisuudet

Tekijä: Maija Ruotsalainen
Hankkeen nimi: Työaikasuunnittelu kvtessin mukaan

Tekijä: Niina Sahramaa
Hankkeen nimi: Kokemuksia ammatillisesta kasvusta

Tekijä: Anne Saikko
Hankkeen nimi: Avoimempaan yhteisyöhön. Kell’ tahto on, se keinot löytää.

Tekijä: Päivi Salovaara
Hankkeen nimi: Työnvaativuuden arviointi

Tekijä: Tiia Sipiläinen
Hankkeen nimi: Toimintalähtöisen yhteisöllisen työvuorosuunnittelun pelisäännöt

Tekijä: Tiina Sorri
Hankkeen nimi: Resilienssin hyödyntäminen työyhteisön hyväksi

Työsuojelukonsultin tutkinto 2020-2022

Tekijä: Sari Ala-Heikkilä
Hankkeen nimi: Työsuojeluvaltuutetun perehdytysohjelma

Tekijä: Sari Anttila ja Paula Kymäläinen
Hankkeen nimi: APUA! Aivokuormaa! Miten jokainen voi vaikuttaa kognitiiviseen ergonomiaansa

Tekijät: Natalia Havia ja Marika Lindfors
Hankkeen nimi: HUS Psykiatrian työsuojeluparien koulutustarpeen kartoitus sekä jatkotoimet

Tekijä: Milena Kaihari-Virtanen
Hankkeen nimi: Työsuojelupari-toiminnan vakiinnuttaminen Lempäälän kunnassa

Tekijä: Sari Kamppinen
Hankkeen nimi: Koulutus esihenkilöille riskien arvioinnista

Tekijä: Jaana Knuutila
Hankkeen nimi: Työsuojelun vuosikello esihenkilötyön tueksi

Tekijä: Tuija Loukkola
Hankkeen nimi: Työhyvinvointisunnitelmaprosessin kulku ja johtaminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Tekijä: Tiina Niklander
Hankkeen nimi: Kansallinen sisäilma ja terveysohjelma 2018-2028

Tekijä: Virpi Pajala
Hankkeen nimi: Uhka- ja väkivaltatilanteiden hallinta Helsingin kaupungin kotihoidossa

Tekijä: Sari Papinniemi
Hankkeen nimi: Turvallisuuskoulutusta Eksotessa

Tekijä: Sarkkinen Minna ja Tammelin Anne
Hankkeen nimi: Työsuojeluvaltuutetun perehdytys Päijät-Sotessa

Tekijä: Ilkka Vainio
Hankkeen nimi: Hankeraportti Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan työsuojelutoimijoiden toteuttamasta koulutuksesta ja työsuojelun tietoiskuista työyhteisöjen yhteistoimintavastaaville, heidän työpareilleen (lähiesihenkilöt) ja työyhteisöjen jäsenille vuosina 2020–2021

Tekijä: Markku Väli-Harju
Hankkeen nimi: Uhkaava-koulutus