Koulutusvinkit
16 / 04 / 24

Ajankohtaisia työoikeuden koulutuksia

Luottamushenkilö – varsinkin uusi – käytä koulutusoikeuttasi ja ilmoittaudu!

Koulutuksen avulla kehität edunvalvonnassa yhä vaativamman työmarkkinatilanteen edellyttämiä tietoja ja taitoja. Näistä luennoivat huippuasiantuntijat!

Ajankohtaista SOTE-tilanteesta 3.–4.6. »
Kurssilla opit SOTE-uudistuksen nykytilanteesta, hyvinvointialueiden SOTE-mallista ja -alan tilanteesta, liikkeen luovutuksesta, SOTE-sopimuksen uudesta palkkausjärjestelmästä ja palkkojen harmonisoinnista sekä eläkkeistä.

Työpaikan lakisääteiset suunnitelmat 21.–22.8. »
Kurssilla opit keskeisimmät asiat mm. tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, työyhteisön kehittämissuunnitelman, henkilöstö- ja koulutussuunnitelman, työterveyshuollon toimintasuunnitelman ja työsuojelun toimintaohjelman osalta.

Kunta- ja hyvinvointialuetyöaika 26.–27.8. »
Kurssilla opit soveltamaan työaikalain ja SOTE-TES sekä KVTES:n keskeisiä työaikaa koskevia määräyksiä. Lisäksi opit soveltamaan työaikapankkia, yleistyöaikaa, jaksotyötä ja erilaisia työaikamuotoja koskevia määräyksiä.

Palkkausjärjestelmät kunta- ja hyvinvointialuealalla 9.–10.9. »
Kurssilla opit perusasioita kunnan ja hyvinvointialueen palkkausjärjestelmistä, työn vaativuuden arviointikriteeristöstä ja palkkojen harmonisoinnista.