Verkko-opetus

Opiskele joustavasti verkossa – ajasta tai paikasta riippumatta! Verkossa toteutettavaan opetukseen osallistuminen on helppoa, et tarvitse erityisiä tietoteknisiä taitoja.

Verkko-opetuksen eri muodot

Verkkokoulutus

Kokonaan verkkokoulutusalustalla toteutettava koulutus. Voit katsella tallenteita tai tehdä tehtäviä ajasta ja paikasta riippumatta. Koulutus ei sisällä lainkaan vuorovaikutusta opettajan tai toisten opiskelijoiden kesken. Opistossa käytetään verkkoalustana yleensä Moodlea.

Etäopetus

Opetus toteutetaan reaaliaikaisesti verkossa samaan tapaan kuin luokkahuoneessa, mutta jaetaan esim. Teamsin tai Zoomin kautta etänä osallistuville.

Monimuoto-opetus

Koulutuksen sisällöt ovat verkkokoulutusalustalla, yleensä Moodlessa. Koulutus sisältää yhden tai useamman opetusmenetelmän:
• tapaamisia kasvokkain
• tapaamisia verkossa (esim. verkkoluennot, ryhmäkeskustelut, ryhmätyöt)
• tehtävien kommentointia
• keskustelupalsta

Hybridi (lähi- ja etäopetus)

Opetus toteutetaan fyysisessä luokkahuoneessa, jossa osa osallistujista on paikalla. Opetus jaetaan esim. Teamsin tai Zoomin kautta etänä osallistuville.