Työmarkkina- ja työsuojelukonsultin koulutus

Uudet työmarkkina- ja työsuojelukonsultin syventävät erikoistumiskoulutukset henkilöstön edustajille

Henkilöstön edustajan syventävät erikoistumiskoulutukset

Aktiivi-Instituutin syventävät henkilöstön edustajien erikoistumiskoulutukset koostuvat neljästä kolmen päivän lähiopetus- ja kahdesta kaksipäiväisestä etäopetusjaksosta.

Opinnot alkavat kaikille yhteisellä osuudella ja jatkuvat työmarkkinoiden (Työmarkkinakonsultti) ja työsuojelun (Työsuojelukonsultti) syventävillä opintokokonaisuuksilla. Opiskelija ilmoittautuu vain toiseen syventävään opintokokonaisuuteen luottamustehtävästään riippuen (esim. luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu).

Koulutuksen aikana saat vähintään kolme henkilökohtaista ohjauskertaa coachingista ja opinto-ohjauksesta. Keväällä kartoitetaan opiskelun ja henkilökohtaiset tavoitteet. Koulutus päättyy juhlalliseen Eloseminaariin, jonka yhteydessä jaetaan todistukset.

Työmarkkinakonsultin koulutus (20 op)

Opinnot suorittanut henkilöstön edustaja tuntee suomalaisen työelämän kokonaisuuden koskien oikeuksia ja velvollisuuksia, tasapuolista kohtelua, vaikutusmahdollisuuksia työhön, riitojen ratkaisua, kannustavuutta, innovatiivisuutta ja luottamusta työpaikalla. Hän osaa neuvotella ja viestiä, hyödyntää edunvalvonnassa keskeistä työelämän lainsäädäntöä, tuntee talouden mittareita ja ymmärtää työelämän kehittymisen lainalaisuuksia tulevaisuuden työelämässä.

Työmarkkinakonsultin koulutus on tarkoitettu kaikille henkilöstön edustajille (luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, yhteistoimintaelimissä toimivat) ja liittojen työntekijöille.

Koulutukseen osallistuvilta edellytetään luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun perusopintojen tai vastaavan koulutuksen suorittamista.

Lähiopetusjaksoihin sisältyy oppimisen reflektointia (oppimispäiväkirja), ennakkotehtäviä, välitehtäviä ja yksilöllinen hanketyö. Opiskelussa käytetään tukena verkko-oppimisympäristöä.

Työsuojelukonsultin koulutus (20 op)

Opinnot suorittaneet pystyvät laaja-alaiseen ja laadukkaaseen työsuojelutyöhön. Heillä on valmius toimia työyhteisön sisäisinä konsultteina yhteistyössä johdon, terveyshuollon, luottamusmiesten ja työsuojeluviranomaisten kanssa yhteistyössä työhyvinvoinnin edistämiseksi omalla työpaikallaan.

Työsuojelukonsultin koulutus on tarkoitettu kokeneille työsuojeluvaltuutetuille ja varavaltuutetuille, työsuojelupäälliköille, työsuojelutoimikuntien jäsenille sekä työsuojeluasiamiehille.

Koulutukseen osallistuvilla on oltava työsuojelun peruskurssi tai sitä vastaava koulutus suoritettuna.

Lähijaksoihin sisältyy oppimisen reflektointia (oppimispäiväkirja), ennakkotehtäviä, välitehtäviä ja yksilöllinen hanketyö. Opiskelussa käytetään tukena verkko-oppimisympäristöä. 

Tutustu seuraavan koulutuksen ajankohtaan

Hanketyö

Lue lisää hanketyön tekemisestä ja tutustu edellisiin hanketöihin.

Osaamisesta voit saada merkinnän Koski-tietovarantoon

Konsulttikoulutuksiin sovelletaan osaamisperusteisuutta, joten koulutuksen suorittamisesta on mahdollista saada merkintä Koski-tietovarantoon. Viranomaisen (Opetushallitus) perustamaan ja valvomaan kansalliseen Koski-tietovarantoon tallennettuja tietoja voi halutessaan käyttää oman osaamisensa portfoliona. Myös se, mitä tietoja sieltä käyttää esim. työ- tai opiskelupaikkaa hakiessaan, on jokaisen omassa hallinnassa.

Ilmoittautuminen

Ammattijärjestöt osallistuvat henkilöstön edustajien koulutuskustannuksiin. Ilmoittautua voit siinä tapauksessa vain oman liittosi kautta. Suurin osa koulutuksistamme on hyväksytty palkalliseksi koulutukseksi henkilöstön edustajille. Tarkista koulutuksen palkallisuus omasta liitostasi.

Jos työnantajasi maksaa tai maksat itse koulutuskustannukset, ilmoittaudu valitsemalla kurssi ja täyttämällä ilmoittautumislomake.

Lisätietoja työmarkkinakonsultin koulutuksesta

Lisätietoja työsuojelukonsultin koulutuksesta