Johtamiskoulutus

Johtamiskoulutuksemme perustuvat vuorovaikutuksen merkitykselle

Valmentavan johtamisen ytimessä on vuorovaikutus

Johtaminen on systeeminen kokonaisuus, jossa erityisen tärkeää on ihmisten välinen vuorovaikutus. Valmentavan johtamisen perustana ovat kiinnostus, kysyminen, innostaminen ja haastaminen.

Työhyvinvoinnin ja työn menestyksellisyyden ytimessä on ymmärrys vuorovaikutuksesta ryhmädynaamisena ilmiönä.

Tällä hetkellä koulutusohjelmassamme ei ole johtamiskoulutusta.