Työhyvinvointikoulutus

Koulutuksia henkilöstön edustajien monipuolisiin ja haastaviin tehtäviin työyhteisössä

Työhyvinvointia työelämän haasteiden keskellä

Työhyvinvoinnin koulutuksissa perehdytään henkilöstön edustajien monipuolisiin ja haastaviin tehtäviin työyhteisössä. Kursseilta voit löytää työkaluja mm. stressinhallintaan, konfliktien kohtaamiseen ja omaan jaksamiseen työelämän myllerryksessä. Aivotyö ja kognitiivinen ergonomia -koulutus esittelee toimintamalleja sujuvamman aivotyön kehittämiseksi.

Työyhteisöjen moninaisuutta, yksilön työyhteisötaitoja ja sovitteluosaamista käsitellään koulutuksissa laajasti. Sovittelukoulutuksia toteutamme 3 pv peruskurssina ja 2+2 pv harjoituksia sisältävänä jatkokurssina.

Resilienssi työssä -koulutuksessa käsitellään traumaattisen kriisin työstämiseen vaikuttavia tekijöitä ja tutkitaan resilienssin käsitettä niin yksilön kuin työyhteisönkin näkökulmista. Kriisityö- ja kriisiviestintää -kurssilla tarkastellaan viestinnän merkitystä työyhteisön kriisien hoitamisessa.

Henkilöstön edustajan oma jaksaminen -kursseilla käydään läpi omaan henkiseen ja fyysiseen jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä ja harjoitellaan toimiviksi havaittuja harjoitteita hyödyntäen omien voimavarojen ylläpitämistä ja kasvattamista. Aiheesta järjestetään perus- ja jatkokurssi.

Aktiivi-Instituutin työsuojelu- ja työhyvinvointikokonaisuuden koulutukset käsittelevät työorganisaatioiden keinoja kehittää ja ylläpitää hyvää työelämää ja toimivaa työyhteisöä yhteistyössä kaikkien toimijoiden voimin.

Työsuojelu ja työhyvinvointi muodostavat laajan kokonaisuuden, joka käsittää niin työympäristöt ja työyhteisöt kuin erilaiset yksilöt ja työntekijäryhmät terveyden, turvallisuuden sekä hyvinvoinnin näkökulmista.

Katja Joutsijoki

Koulutuspäällikkö (Työhyvinvointi), TeM

050 411 0112
katja.joutsijoki@aktiivi-instituutti.fi