Työoikeuskoulutus

Henkilöstön edustajan perus- ja täydennyskoulutustietoa

Henkilöstön edustajan perus- ja täydennyskoulutustietoja työoikeuden, työmarkkinoiden, työehtosopimusten ja oikeuskäytännön pohjalta

Osana henkilöstön edustajien koulutusta järjestetään myös talouden perusteiden koulutusta, joka sisältää katsauksia kansantalouden ajankohtaiseen tilaan, yritysten tilinpäätösten tulkintaan sekä hankinta- ja kilpailulainsäädäntöön.

Lisäksi perehdytään kehittyvään ja tulevaisuuden työelämään, työmarkkinoihin, SOTE-tilanteeseen, edunvalvontaan EU:ssa ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyviin aiheisiin.

Erityisiä kurssien aiheita ovat mm. uusi yhteistoimintalaki, työoikeuden kertauskurssit, työsuojelusäädösten kertaus, tietosuoja-asiat, työntekijöiden yksityisyyden suoja, viestintäoikeus, työpaikan lakimääräiset suunnitelmat, palkkausjärjestelmät, työn vaativuuden arviointi, yhteistoiminta, työvuorosuunnittelu, ja eläkeasiat sekä työaika- ja vuosilomalainsäädäntö. Koulutuksissa perehdytään myös oikeuskäytäntöön, viimeisimpiin lainsäädäntömuutoksiin ja tulevaan kehitykseen.

Rikhard Zitting

Koulutusjohtaja (työoikeus)

— Puh. 050 327 8838, rikhard.zitting@aktiivi-instituutti.fi