Työoikeuskoulutus

Henkilöstön edustajan perus- ja täydennyskoulutustietoa

Henkilöstön edustajan perus- ja täydennyskoulutustietoja työoikeuden, työmarkkinoiden, työehtosopimusten ja oikeuskäytännön pohjalta

Koulutuksissa toteutetaan perus- ja täydennyskoulutusta edunvalvonnan näkökulmasta.

Luottamusmiehen tehtävien hoitamista pohjustetaan työoikeuden, työehtosopimusten, uudistuneen lainsäädännön ja viimeisimmän oikeuskäytännön osalta.

Osana luottamusmieskoulutusta järjestetään myös talouteen liittyviä kursseja, jotka sisältävät katsauksia kansantalouden ajankohtaiseen tilaan, yritysten tilinpäätöstietojen tulkintaan sekä hankinta- ja kilpailulainsäädäntöön. Lisäksi perehdytään kehittyvään ja tulevaisuuden työelämään, sosiaalipolitiikkaan, edunvalvontaan EU:ssa sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Erityisiä kurssin aiheita ovat olleet mm. tietosuoja, työntekijöiden yksityisyyden suoja, viestintäoikeus, palkkausjärjestelmät, yhteistoiminta, työaikajoustot, työvuorosuunnittelu, työntekijän sairastamiseen liittyvät säädökset ja sopimukset sekä työaika- ja vuosilomalainsäädäntö.

Eläkeasioihin ja niiden muutoksiin liittyvät koulutukset on otettu vastaan mielenkiinnolla. Koulutuksissa on perehdytty uuteen oikeuskäytäntöön, lainsäädäntömuutoksiin, tulevaan työmarkkinakehitykseen sekä ajankohtaiseen tilanteeseen varsinkin SOTE-uudistuksen osalta.

Rikhard Zitting

Koulutusjohtaja (Työoikeus ja työsuojelu), OTK, FK

050 327 8838
rikhard.zitting@aktiivi-instituutti.fi

Tutustu tarkemmin >>