Esteettömyys ja saavutettavuus

Fyysinen, sosiaalinen, psyykkinen, pedagoginen esteellisyys sekä kognitiivinen ja tiedon saavutettavuus

Fyysinen esteettömyys

Opiston toimitilat sijaitsevat Mikonkatu 8 A:ssa, 5. kerroksessa. Mikonkadulta saavuttaessa hissit löytyvät sisäänkäynnin jälkeen oikealta.

Opiston toimitilat on remontoitu turvallisiksi ja opistolla on tilojen käytön mukaan määritellyt turvallisuustoimet. Lähes kaikissa luokissa on kaksi poistumistietä ja ovien läheisyydessä on poistumiskartat hätätilanteessa. Kiinteistössä on useampia palopainikkeita sekä poistumisopastus ja -valaistus. Kiinteistössä on defibrillaattori-sydäniskuri.

Sosiaalinen esteettömyys

Sosiaalinen esteettömyys tarkoittaa opistossa kaikille avointa ja turvallista ilmapiiriä, jossa kiusaaminen ja syrjintä otetaan vakavasti. Sosiaalisen esteettömyyden toteutumisessa on kyse asenteista.

Opiston toiminta-ajatuksiin ja arvoihin kuuluu olennaisesti tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Se on sitä, että opistossa suhtaudutaan kaikkiin samanarvoisesti riippumatta iästä, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisestä tai poliittisesta taustasta, kielestä, maailmankatsomuksesta, uskonnosta, terveydentilasta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

Myös moniarvoisuus on yksi arvoistamme, eli erilaisten elämänkatsomusten, toimintatapojen ja todellisuuksien havaitsemista, kokemista ja analysointia sekä moninaisuuden ymmärtämistä.

Psyykkinen esteettömyys

Psyykkinen esteettömyys vaikuttaa mielen hyvinvointiin. Psyykkinen esteettömyys näkyy siinä, miten ihmiset suhtautuvat toisiinsa, miten puhutaan ja käyttäydytään. Psyykkistä esteettömyyttä on mm. se miten yhteiset toimintatavat kannustavat kutakin henkilöä yksiöllisesti.

Opiston arvoihin kuuluu asiakaslähtöisyys, joka on asiakkaiden tarpeiden huomioon ottamista ja oppijakeskeisyyttä sekä yhteistoiminnallisuus, joka on ihmisten kunnioittamista ja yhdessä tekemistä.

Pedagoginen esteettömyys

Pedagoginen esteettömyys tarkoittaa opiskelun avoimuutta ja opiskelijoiden monenlaisuuden huomioimista opetuksessa. Aiempien opintojen tunnistaminen, opintojen yleinen valinnaisuus, mahdollisimman monipuolisten opetusmenetelmien yksilöllinen valinta ja vaihtoehtoiset tavat suorittaa opintoja tukevat myös osaltaan pedagogista esteettömyyttä.

Kognitiivinen saavutettavuus

Kognitiivisesti esteetön verkkopalvelu on tuttu ja turvallinen. Valikkorakenne on yksinkertainen, haku kattava ja painikkeet ja ikonit ovat tuttuja ja selkeästi erottuvia. Esteettömässä sivustossa teksti on väljää, fontti on luettava ja käytetään väliotsikoita ja listoja. Sisältö on mahdollisimman selkeää yleiskieltä.

Keskityimme verkkopalvelun sisällönsuunnittelussa tuomaan kurssit, ohjeet ja asiakaspalvelun yhteystiedot esille näkyvästi.

Hakunavigaatiossa erittelimme selkeästi haun kursseista ja haun verkkosivuston tietosisällöstä.

Valitsimme mahdollisimman yksinkertaisen ja luettavan fontin ja harmonisen värimaailman, jossa teksti erottuu taustastaan hyvin. Sisällöntuotannossa pyrimme käyttämään selkeää yleiskieltä.

Tiedon saavutettavuus

Opiston verkkosivusto on teknisesti AA-tasoinen ja palvelee siten suurinta osaa käyttäjistä. AA-tasoisella sivustolla huomioidaan mm. tekstin koon luettavuus ja kontrasti.