Työsuojelukoulutus

Koulutusta ja vinkkejä työsuojelutehtävässä toimimiseen

Tavoitteena hyvä ja turvallinen työelämä

Aktiivi-Instituutin työsuojelu- ja työhyvinvointikokonaisuuden koulutukset käsittelevät työorganisaatioiden keinoja kehittää ja ylläpitää hyvää työelämää ja toimivaa työyhteisöä yhteistyössä kaikkien toimijoiden voimin.

Työsuojelu ja työhyvinvointi muodostavat laajan kokonaisuuden, joka käsittää niin työympäristöt ja työyhteisöt kuin erilaiset yksilöt ja työntekijäryhmät terveyden, turvallisuuden sekä hyvinvoinnin näkökulmista.

Tarjoamme työsuojelutyöhön osallistuville, aloitteleville ja kokeneille henkilöstön edustajille, työsuojelupäälliköille ja esimiehille, eri pituisia kursseja lähi- ja verkkokoulutuksena. Kurssilla saat paljon tietoa, materiaalia ja vinkkejä työsuojelutehtävässä toimimiseen.

Kurssit toteutetaan luentoja ja ryhmäkeskusteluja vaihdellen, jotta vasta tehtävässä aloittaneilla olisi mahdollisuus oppia pitempään toimineiden kokemuksesta ja tietämyksestä. Osallistujien välinen kokemusten vaihto ja keskustelut ovat usein kurssin parasta antia. Peruskursseja toteutetaan tänä vuonna yhdeksän. Grundkurs i arbetarskydd erbjuds också på den andra inhemska!

Työsuojelutietoa ja -osaamista pääset kertaamaan ja syventämään työsuojelun jatkokursseilla: Työsuojelutiedon täydennyskurssi ja Työsuojelusäädösten kertauskurssi. Tarjolla on lisätietoa ja keinoja saada työsuojelutyöhön varmuutta ja valmiuksia kehittää turvallisuuskulttuuria omalla työpaikalla henkilöstön ja työnantajan yhteistyönä.

Leo Junno

Kouluttaja, työsuojelu ja työhyvinvointi

Tutustu tarkemmin kouluttaja Leo Junnoon.

Lue esittely >>

— Puh. 050 341 8068, leo.junno@aktiivi-instituutti.fi