Neuvottelu- ja viestintätaitojen koulutus

Koulutuksia vaikuttamisen ja vuorovaikutuksen osaamiseen

Kehitä neuvottelutaitojasi ja vuorovaikutusosaamistasi

Henkilöstön edustaja vakuuttavana viestijänä -kurssi sopii kaikille, jotka tarvitsevat työssään vakuuttavan viestimisen taitoja esimerkiksi työpaikkapalavereissa tai kouluttaessaan, ohjatessaan ja opastaessaan muita. Työsuojeluvaltuutetut ovat erityisesti hyötyneet kurssista.

Työyhteisöjen ja työn kehittäminen sekä ristiriitojen ja konfliktien ratkaiseminen edellyttävät neuvottelutaitoja, joita opit Ratkaisukeskeinen neuvottelu -kurssilla.

Uusille luottamushenkilöille erinomaisia kursseja ovat ”Neuvotellaan paikallisesti kunnassa ja hyvinvointialueella” ja ”Paikallisen sopimisen perusteet yrityksessä”. Kokeneille neuvottelijoille puolestaan sopivat kurssit ”Neuvottelu- ja kokoustaitoa konkareille” ja ”Neuvottelutaidon verkkokurssi”.

Verkkovälitteinen neuvottelu -kurssilla opit luottamuksen rakentamista ja yhteyden luomista verkkoympäristössä. Tavoitteena on oppia vaikuttamista ja vuorovaikutusta erilaisissa verkkovälitteisen viestinnän kanavissa.

Neuvottelu- ja vuorovaikutuskoulutusten opetussisällöt

Neuvottelu- ja vuorovaikutuskoulutuksissa opetussisältöjä ohjaa osaamisen kehittämisen strategia, jonka mukaan opetuksessa pyritään samanaikaisesti kehittämään opiskelijan viestintä-, tavoite-, tulkinta-, rooli- ja minäosaamista sekä vahvistamaan opiskelijan ymmärrystä viestintäsuhteen ja -tilanteen sekä kontekstin yhteyttä vuorovaikutukseen.

Koulutukset eivät tähtää ainoastaan tarkoin määriteltyjen viestintätilanteiden hallintaan, vaan sisällöt ovat näkökulmia, ymmärrystä ja työkaluja antavia, ei normatiivisia. Koulutuksessa kehitettävää osaamista voi soveltaa kaikissa henkilöstön edustajan vuorovaikutustilanteissa ja kohtaamisissa sekä sosiaalisissa tilanteissa.

Soveltamalla opittua jokainen osallistuja voi kehittää työyhteisönsä vuorovaikutussuhteita parempaan suuntaan. Opetuksessa korostetaan henkilökeskeisyyttä ja yhteisvastuullisuutta.

Neuvottelutaidon verkkokurssin palaute

”Kurssin rakenne oli mainio. Yksi parhaista verkkokursseista, jolla olen ollut. Erityisesti se, että kurssilla oli myös vuorovaikutusta aidosti. Valitettavan harvoin syntyy aitoa keskustelua. Olisi hauskaa, jos muillakin verkkokursseilla olisi edes hetki aikaa jutella toisten osallistujien kanssa.”

Katja Joutsijoki

Kouluttaja (Neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot)

Haastattelimme Aktiivi-Instituutin neuvottelu- ja vuorovaikutustaitojen kouluttaja Katja Joutsijokea. Hän rohkaisee ihmisiä koulutukseen, sillä me kaikki neuvottelemme ja toimimme vuorovaikutuksessa pitkin päivää myös huomaamattamme. Katja pyrkii siihen, että neuvottelu- ja vuorovaikutuskoulutuksissa tunnelma on rento ja turvallinen.

Lue haastattelu >>

— Puh. 050 411 0112, katja.joutsijoki@aktiivi-instituutti.fi

Sari Ruottinen

Kouluttaja (Neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot)

— Puh. 050 464 6363, sari.ruottinen@aktiivi-instituutti.fi