Neuvottelu- ja viestintätaitojen koulutus

Koulutuksia vaikuttamisen ja vuorovaikutuksen osaamiseen

Kehitä ja vahvista neuvottelutaitojasi ja vuorovaikutusosaamistasi

Neuvottelija vakuuttavana viestijänä -kurssi sopii kaikille, jotka tarvitsevat työssään vakuuttavan viestimisen taitoja esimerkiksi työpaikkapalavereissa tai kouluttaessaan, ohjatessaan ja opastaessaan muita. Työsuojeluvaltuutetut ovat erityisesti hyötyneet kurssista.

Työyhteisöjen ja työn kehittäminen sekä ristiriitojen ja konfliktien ratkaiseminen edellyttävät neuvottelutaitoja, joita opit Ratkaisukeskeinen neuvottelu -kurssilla.

Uusille luottamushenkilöille erinomaisia kursseja ovat ”Neuvotellaan paikallisesti kunnassa” ja ”Paikallisen sopimisen perusteet yrityksessä”. Kokeneille neuvottelijoille puolestaan sopivat kurssit ”Neuvottelu- ja kokoustaitoa konkareille” ja ”Neuvottelutaidon verkkokurssi”.

Verkkovälitteinen neuvottelu -kurssilla opit luottamuksen rakentamista ja yhteyden luomista verkkoympäristössä. Tavoitteena on oppia vaikuttamista ja vuorovaikutusta erilaisissa verkkovälitteisen viestinnän kanavissa.