Konsulttikoulutusten hanketyöt

Tutustu hanketyön tekemisen ohjeisiin ja viimeksi valmistuneiden konsulttien hanketöihin.

Hanketyön tekeminen

Tavoitteena on, että kukin opiskelija löytäisi itselleen sopivan ja mieluisan aiheen. Hanketyön tuloksia jakamalla opiskelijat oppivat toisiltaan luottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun tai muun henkilöstön edustajan kokemusten perusteella hyviä käytäntöjä, erilaisia työpaikalla sovellettuja toimintatapoja tai ratkaisumalleja.

Tärkeintä hanketyössä on, että sen tekijä on aidosti kiinnostunut aiheesta, koska näin saadaan aikaan paras lopputulos. Hyvä hanke kirvoittaa keskustelua ja antaa uusia ajatuksia muillekin kurssilaisille.

Hanketyö tehdään valmiiksi noin vuoden aikana. Työ saatetaan alkuun 1. jaksolla toukokuussa ja sen on oltava valmis seuraavaan kesään mennessä.

Hanke on tässä yhteydessä luova käsite eli se voi olla esimerkiksi

  • perinteinen tutkimushanke eli akateemisia tutkimushankkeita jäljittelevä kirjallinen tutkimustyö jostakin tekijää kiinnostavasta aiheesta.
  • tekijänsä näköinen muunlainen tuotos, esim. kaavioiden ja piirrosten avulla työstetty suppeampi kirjallinen versio, jossa suurta osaa näyttelee tekijän oma suullinen esitys asiasta.
  • prosessikuvaus, esim. työpaikalla menestyksellisesti henkilöstön edustajan ansiosta toteutettu YT- tms. menettely. Tällöin hankkeessa kuvataan alkutilanne, ongelma, henkilöstön edustajan rooli, toimintatapa ja lopputulos.
  • työpaikan talouteen liittyvä asia, josta henkilöstön edustajalla on näkemystä ja kokemusta.
  • juridinen asia, kuten työoikeudellinen kiista työpaikalla, jota henkilöstön edustaja on ajanut ansiokkaasti eteenpäin ja josta on saatu aikaan onnistunut lopputulos.
  • työnantajan / työyhteisön kanssa yhteistyössä aikaansaatu muu toimintamalli, josta voisivat hyötyä muutkin henkilöstön edustajat.
  • henkilöstön edustajan muu kiinnostuksen kohde, jossa esiintyvät esim. työ ja harrastus sekä niiden hyvä yhteensovittaminen.
  • kirjallinen tuotos omasta henkilöstön edustajan toiminnasta.
  • mitä tahansa hyviä käytäntöjä työpaikalla, joista muutkin henkilöstön edustajat voisivat hyötyä omissa työyhteisöissään.

Valmiita hanketöitä

Alla näkyy listattuna viimeksi valmistuneiden työmarkkina- ja työsuojelukonsulttien hanketöiden tekijät ja aiheet.

Jos jokin hanketyö kiinnostaa, voit tilata sen sähköpostitse asiakaspalvelu@aktiivi-instituutti.fi

Työmarkkinakonsultin koulutus 2021

Tekijä: Anja Heikura
Hankkeen nimi: Osa-aikaisen luottamusmiehen ajankäyttö

Tekijä: Jukka Kanto
Hankkeen nimi: Paikallinen sopiminen kunta-alalla

Tekijä: Katja Lahtinen
Hankkeen nimi: Työnantajan direktio-oikeus

Tekijä: Ann-Mari Lehtinen
Hankkeen nimi: Järjestelyerän paikallinen neuvottelu – Paikallinen sopiminen

Tekijä: Tanja Lepistö
Hankkeen nimi: Lomituspalveluyksiköiden yhdistäminen Varsinais-Suomessa

Tekijä: Anna-Kaisa Niemi
Hankkeen nimi: Vuorovaikutus johtamisen voimavarana – Lähiesimiesten kokemuksia vuorovaikutuksesta

Tekijä: Hannele Pihkala
Hankkeen nimi: Paikallisen sopimisen mahdollisuudet

Tekijä: Maija Ruotsalainen
Hankkeen nimi: Työaikasuunnittelu kvtessin mukaan

Tekijä: Niina Sahramaa
Hankkeen nimi: Kokemuksia ammatillisesta kasvusta

Tekijä: Anne Saikko
Hankkeen nimi: Avoimempaan yhteisyöhön. Kell’ tahto on, se keinot löytää.

Tekijä: Päivi Salovaara
Hankkeen nimi: Työnvaativuuden arviointi

Tekijä: Tiia Sipiläinen
Hankkeen nimi: Toimintalähtöisen yhteisöllisen työvuorosuunnittelun pelisäännöt

Tekijä: Tiina Sorri
Hankkeen nimi: Resilienssin hyödyntäminen työyhteisön hyväksi

Työsuojelukonsultin koulutus 2020-2022

Tekijä: Sari Ala-Heikkilä
Hankkeen nimi: Työsuojeluvaltuutetun perehdytysohjelma

Tekijä: Sari Anttila ja Paula Kymäläinen
Hankkeen nimi: APUA! Aivokuormaa! Miten jokainen voi vaikuttaa kognitiiviseen ergonomiaansa

Tekijät: Natalia Havia ja Marika Lindfors
Hankkeen nimi: HUS Psykiatrian työsuojeluparien koulutustarpeen kartoitus sekä jatkotoimet

Tekijä: Milena Kaihari-Virtanen
Hankkeen nimi: Työsuojelupari-toiminnan vakiinnuttaminen Lempäälän kunnassa

Tekijä: Sari Kamppinen
Hankkeen nimi: Koulutus esihenkilöille riskien arvioinnista

Tekijä: Jaana Knuutila
Hankkeen nimi: Työsuojelun vuosikello esihenkilötyön tueksi

Tekijä: Tuija Loukkola
Hankkeen nimi: Työhyvinvointisunnitelmaprosessin kulku ja johtaminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Tekijä: Tiina Niklander
Hankkeen nimi: Kansallinen sisäilma ja terveysohjelma 2018-2028

Tekijä: Virpi Pajala
Hankkeen nimi: Uhka- ja väkivaltatilanteiden hallinta Helsingin kaupungin kotihoidossa

Tekijä: Sari Papinniemi
Hankkeen nimi: Turvallisuuskoulutusta Eksotessa

Tekijä: Sarkkinen Minna ja Tammelin Anne
Hankkeen nimi: Työsuojeluvaltuutetun perehdytys Päijät-Sotessa

Tekijä: Ilkka Vainio
Hankkeen nimi: Hankeraportti Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan työsuojelutoimijoiden toteuttamasta koulutuksesta ja työsuojelun tietoiskuista työyhteisöjen yhteistoimintavastaaville, heidän työpareilleen (lähiesihenkilöt) ja työyhteisöjen jäsenille vuosina 2020–2021

Tekijä: Markku Väli-Harju
Hankkeen nimi: Uhkaava-koulutus