Luottamusmieskoulutus (luonnos)

Tarjoamme luottamusmieskoulutusta eri aihealuilta

Luottamusmieskoulutuksessa saat koulutusta luottamusmiestehtävien hoitamiseen työoikeuden, sopimusten ja oikeuskäytännön pohjalta.

Osana luottamusmieskoulutusta järjestetään talouden perusteiden koulutusta, joka sisältää katsauksia kansantalouden ajankohtaiseen tilaan, yritysten tilinpäätösten tulkintaan sekä hankinta- ja kilpailulainsäädäntöön.

Lisäksi perehdytään kehittyvään ja tulevaisuuden työelämään, sosiaalipolitiikkaan, edunvalvontaan EU:ssa ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Erityisiä kurssin aiheita ovat myös mm. aina ajankohtainen tietosuoja, työntekijöiden yksityisyyden suoja, viestintäoikeus, palkkausjärjestelmät, yhteistoiminta, työvuorosuunnittelu, työntekijän sairastamiseen liittyvät säädökset ja sopimukset sekä muuttuneet työaika- ja vuosilomalainsäädäntö.

Eläkeasioihin ja niiden viimeaikaisiin muutoksiin liittyvät koulutukset on otettu vastaan erityisellä mielenkiinnolla.

Koulutuksissa perehdytään viimeisimpiin lainsäädäntömuutoksiin, tulevaan kehitykseen sekä senhetkiseen tilanteeseen varsinkin sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelukonseptissa.