Yhteistyökumppanit

Aktiivi-Instituutti kuuluu työelämäopistojen perustamaan T-opistot ry:hyn

T-opistot ry:n tehtävänä on suomalaisten työmarkkinoiden kehittäminen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon vaalimisen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattamisen hengessä. Samalla yhdistys toimii työelämäopistojen edunvalvojana ja toteuttaa kehittämishankkeita lähinnä Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Yhdistys seuraa myös kansainvälistä ay-toimintaa ja osallistuu siihen toimintasuunnitelmansa mukaisesti.

Yhdistykseen kuuluvat Aktiivi-Instituutin lisäksi JHL-opisto, Kansan Sivistystyön liitto KSL, Murikka-opisto, TJS-opintokeskus, Työväen Akatemia, Työväen Sivistysliitto TSL sekä Voionmaan koulutuskeskus.

Järjestämme koulutuksia myös yhteistyössä samaan organisaatioon kuuluvan kansalaisopisto Helsingin aikuisopiston kanssa.