Koulutusvinkit
30 / 08 / 23

Tutustu lainsäädännön muutoksiin ja tuoreimpaan oikeuskäytäntöön sekä sote-uudistuksen käänteisiin!


Luennoitsijoina huippuasiantuntijoita!

Työn vaativuuden ja työsuorituksen arviointi 23.-24.10.2023
Kurssilla tarkastellaan eri työpaikkojen TVA-käytäntöjä, soveltamista ja niiden kehittämistä ammattilaisten vetämänä. Palkkausjärjestelmät on hyvä tuntea työnantajan muutostilanteissa ja TVA-tehtävien muuttuessa.

Tehokkuutta työvuorosuunnitteluun 6.-7.11.2023
Kurssilla käsitellään työvuorosuunnittelua, sen laadintaa ja siihen liittyviä lakeja, eri työaikamuotoja, jaksotyötä, työvuorolistoja ja Titania-järjestelmää.

Työaikajoustot 16.-17.11.2023
Kurssilla käsitellään erilaisia työaikajoustomahdollisuuksia, niin SOTE-TES, KVTES:ssä kuin erillislaeissakin sallituissa tapauksissa.

Viestintää ja tietosuojaa työelämässä 20-21.11.2023
Yksityisyyden suoja työelämässä 27.-28.11.2023
Luennoitsijana Helsingin yliopiston viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari, jonka toimenkuvaan kuuluu viestintä- ja informaatio-oikeutta koskeva tutkimus ja opetus.

Työlainsäädännön muutokset ja uusinta oikeuskäytäntöä 23.-24.11.2023
Entistäkin ajankohtaisemmalla kurssilla käsitellään viimeisimpiä työlainsäädännön muutoksia, vireillä olevia muutosehdotuksia, tuoreinta oikeuskäytäntöä ja kehitystrendejä.