Blogi
05 / 09 / 22

Johtoryhmästä johtotiimiksi – Maksuton valmennus oppilaitosten johtoryhmille

Tarjoaako oppilaitoksenne hyvät olosuhteet opiskelijoiden oppimiseen ja henkilökunnan työssä viihtymiseen?

Tämä vuorovaikutteinen valmennus antaa käytännön työvälineet siihen, miten yhdessä luodaan oppilaitoksen johtoryhmästä motivoitunut, vastuullinen ja yhteen hitsautunut johtotiimi, joka kykenee moniulotteiseen ammatilliseen yhteistyöhön ja jossa jokaisen osaaminen kukoistaa.

Koulutus on opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksuton.

Valmennusohjelman teemat ja koulutuspäivät

  • Dynaaminen johtotiimi oppilaitoksen ohjaajana: 21.3.2023 (lähivalmennus)
  • Johtoryhmän sisäinen vuorovaikutus: 18.4.2023 (lähivalmennus)
  • Johtoryhmän sisäinen vuorovaikutus, osa II: 9.5.2023 (lähivalmennus)
  • Johtotiimiläisten henkilökohtainen kehittyminen ja kasvu: 5.9.2023 (etävalmennus)
  • Johtotiimi työhyvinvoinnin ja muutoksen vauhdittajana: 10.10.2023 (lähivalmennus)
  • Johtotiimi työhyvinvoinnin vauhdittajana, osa II: 7.11.2023 (etävalmennus)
  • Kohti jaettua, osallistavaa johtajuutta: 28.11.2023 (lähivalmennus)

Toteutus

Valmennus on viiden moduulin kokonaisuus ja se toteutetaan lähi- ja etäopetuksena. Lähijaksot järjestetään Helsingissä.

Tavoite

Oppilaitoksen ilmapiiriin ja kouluarjen sujuvuuteen vaikuttaa vahvasti se, puhaltaako johtotiimi yhteen hiileen ja sitoutuuko jokainen yhteisiin tavoitteisiin. Johtoryhmästä johtotiimiksi -valmennuksen tavoitteena on rakentaa hyvin yhteen pelaava johtotiimi, joka osaa katsoa toimintaa ja johtamista koko oppilaitoksen ja tulevaisuuden näkökulmasta.

Hyvinvoivan työyhteisön rakentamisen avaintekijä on hyvä johtaminen. Vahva, hyvin yhdessä toimiva johtotiimi auttaa opetusalan arjen muutosten keskellä ja lisää koko yhteisön hyvinvointia.

Johtotiimityöskentely vaatii nopeaa reagointikykyä muuttuviin tilanteisiin. Tarvitaan ammatillisia vuorovaikutustaitoja ja hyvää dialogia niin johdon kuin johtotiimin jäsentenkin välillä. Yksi valmennuksen tavoitteista on saada johtotiimiläisille syvempi johtajuusidentiteetti, jolla vahvistetaan johtamisen kompetenssia.

Luodaan yhdessä oppilaitoksenne johtoryhmästä johtotiimi, joka saa koko koulun kukoistamaan!

Kouluttajat

(Kuvassa vasemmalta) KM Jari Lindqvist, rehtori, KM Anna-Mari Jaatinen, FM Reijo Jouttimäki, KTM, FM Sari Ruottinen ja johtava rehtori, PsM Kari Karvonen.

Ilmoittautuminen ja lisätietoa

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 28.2.2023
(Huom! Ilmoittautuminen on suljettu, valmennus on täynnä)

Hankepäällikkö Jari Lindqvist
puh. 040 761 5497, jari.lindqvist@aktiivi-instituutti.fi

Koulutus on opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksuton

Aktiivi-Instituutti on kaikille avoin työelämän koulutus- ja kehittämiskeskus.

www.aktiivi-instituutti.fi
Mikonkatu 8 A, 5. krs, 00100 Helsinki