Blogi
08 / 03 / 21

Pääluottamusmies, fysioterapeutti Satu Lejman: ”Hyvinvoiva työntekijä on koko organisaation etu”

Haastattelussa pääluottamusmies, fysioterapeutti Satu Lejman

Tässä sarjassa esittelemme Aktiivi-Instituutin koulutuksia suorittaneita opiskelijoita.

Kuka olet ja mitä teet?

Olen Satu Lejman ja työskentelen Pirkkalan kotihoidon fysioterapeuttina (Yamk). Toimin Tehyn pääluottamusmiehenä ja ergonomia-asiantuntijana Pirkkala-Vesilahden yhteistoiminta-alueella. Lisäksi toimin Tehyn edustajana opetushallituksen kuntoutuksen ja osallisuuden työelämätoimikunnassa sekä jäsenenä oman ammattiosastomme hallituksessa.

Parasta työssäni on ilman muuta työn vaihtelevuus ja haasteet. Kehittämisen ja kehittymisen mahdollisuus omassa perustyössä ja henkilöstön edustajan työssä pitävät mielenkiinnon ja innostuksen yllä. Yhteistyö toimii eri tahojen kanssa ja vastavuoroisuus on lisääntynyt edunvalvontatehtävissä.

Missä Aktiivi-Instituutin koulutuksissa olet käynyt?

Olen valinnut koulutuksia teemoittain sen perusteella, mitä kulloinkin koen henkilöstön edustajan toimessani tarpeelliseksi. Roolini tueksi ja neuvottelutaitojen kehittämiseksi olen suorittanut erilaisia koulutuskokonaisuuksia alun luottamusmieskoulutusta unohtamatta. Lisäksi olen osallistunut työhyvinvointiin, työaikaan, työsuhteisiin ja epäasialliseen kohteluun liittyviin koulutuksiin.

Erityisiä kiinnostuksen kohteita koulutuksia valitessani ovat työhyvinvointitekijät, työssä jaksamisen tukeminen, esimiestyön monet muodot ja työn keskeytysten hallinta (kognitiivinen ergonomia), koska ne linkittyvät niin moneen eri asiaan. Hyvinvoiva työntekijä on koko organisaation etu ja valmentava esimiestyö erinomainen näkökulma.

Mikä on ollut koulutuksissa antoisinta tai mieleenpainuvinta?

Koulutusten tietopohjan ja saatujen oppien lisäksi on ollut upeaa tutustua kollegoihin ja kouluttajiin sekä vaihtaa kokemuksia muiden henkilöstön edustajien kanssa. Vertaistuki on tärkeää ja se lisää omia voimavaroja. Koulutuksissa on ”työnohjausmainen” näkökulma, joka tukee omaa työssä jaksamista ja uuden oppimista. Koskaan ei ole valmis.

Mitä tietoja tai taitoja olet vienyt työpaikallasi sovellettavaksi?

Yhteistyömallien kehittämistä henkilöstön edustajien ja eri yhteistyötahojen välillä. Keskusteluyhteys on kehittynyt substanssiosaajien ja edustettavien näkökulman osalta. Asioiden haasteet saadaan selkeämmin esiin keskustelujen edetessä, mikä näkyy erona ”jäykähköihin” paikallisneuvotteluihin. Pienessä kunnassa on erinomaiset kehittämisedellytykset loistavien kollegojen ja toimivien keskusteluyhteyksien takia eri toimijoiden välillä. Huomaan kyllä itsekin kehittyväni jatkuvasti henkilöstön edustajana ja neuvottelijana.

Koulutuksista olen saanut mukaani myös työhyvinvoinnin kehittämisen näkökulmia. Työpaikalleni olen pystynyt tuomaan ajatuksen kognitiivisen ergonomian merkityksestä. Erilaisia koulutuskokonaisuuksia mm. aivotyöhön/kognitiiviseen ergonomiaan liittyen on jo suunniteltu, vaikkakin poikkeustilanne on tehnyt aikatauluihin haasteensa.

Olen myös saanut pitää eri aiheisia työpajoja esimiehille yhteistyössä henkilöstöhallinnon kanssa. Nämä kaikki ovat tuoneet syvyyttä työhön ja avanneet uusia yhteistyökuvioita. Toivottava vaikutus kohdistuisi edustettavien työn sujuvuuteen, työoloihin ja muihin työhyvinvointitekijöihin.

Suosittelisitko koulutuksia ja jos, niin kenelle erityisesti?

Suosittelen juuri sinulle henkilöstön edustaja tai työsuojelun ammattilainen, työsi ja oman jaksamisesi tueksi! Koulutukset vahvistavat olemassa olevia näkökulmia ja tuovat uusia. Koulutuksia on tarjolla laajalla skaalalla eri tarpeisiin ja ne ovat ammattitaitoa ja henkilöstön edustajan työtä tukevia. Vuorovaikutteisista kokonaisuuksista saa loistavaa vertaistukea. Kollegoita on aina upea tavata ja heidän kanssaan on antoisaa vaihtaa ajatuksia ja tehdä ryhmätöitä erityisesti livekoulutuksissa, mutta toki myös näin etänä.

Mitä muuta elämääsi kuuluu?

Kaltaiselleni ekstrovertille etätyöpäivät asettavat pienoisen haasteensa, mutta moninainen työnkuva onneksi mahdollistaa erilaiset toimintaympäristöt. Nyt aloittelen työmarkkinakonsultin opintoja, koska aina on hyvä opiskella jotain uutta ja opinnoista saa lisätukea omaan työhön. Omaan elämään kuuluu hyvää, vaikka aina toki haasteita riittää ja kahden aktiivisen koululaisen harrastusten tukemisessa on oma hommansa:) Vapaa-ajalla viihdyn lenkkipolulla ja huoltajana futiskentän laidalla.

Haluatko lähettää terveisiä tai tsemppiviestejä joillekin?

Terveisiä koulutuksista saamilleni ystäville ja tuttaville, huikeille ja ammattitaitoisille kollegoille! Verkostoitumisen ja vertaistuen tärkeyttä ei voi liikaa korostaa. Tsemppiä etätyöhön ja erilaisiin haasteisiin neuvottelukentälle meille kaikille!

Terveisin,
Satu