Blogi
16 / 02 / 17

Työmarkkinatutkinnon suorittanut pääluottamusmies Mika Kipinä: ”Koulutuksen ansiosta pystyn laskemaan taloudellisia tunnuslukuja”

Haastattelussa pääluottamusmies Mika Kipinä

Kuka olet ja mistä vastaat työssäsi?

Olen Mika Kipinä, 44 vuotta, Siun soten Tehyläinen pääluottamusmies Joensuusta. Pääluottamusmiehenä vastuualueeseeni kuuluu Pohjois-Karjalan keskussairaalan alue.

Mikä motivoi sinut osallistumaan koulutukseen?

Halusin syventää tietojani luottamusmiestyötä ajatellen ja koin, että työmarkkinatutkinto olisi siihen ratkaisu.

Mistä sait tiedon koulutuksesta?

Alun perin sain tiedon Tehyn luottamusmieskirjeestä. Tämän jälkeen kyselin koulutuksesta aikaisemmin koulutuksen käyneiltä.

Mikä oli mielestäsi koulutuksen parasta antia?

Antoisinta olivat keskustelut muiden kurssilaisten kanssa ja vierailut eri paikoissa. Koulutus antoi välineitä talouden ymmärtämiseen syvällisemmin. Koulutuksen ansiosta pystyn nyt muun muassa laskemaan taloudellisia tunnuslukuja.

Liittyikö koulutukseen joitain haasteita?

Työkiireiden vuoksi etätehtävät toivat aika-ajoin haasteita.

Minkälaista tukea sait organisaatiolta kouluttautumiseesi?

Kollegoiden palaute koulutukseen lähdöstä oli positiivista.

Minkälaisen vastaanoton hanketyö on saanut organisaatiossasi?

En ole ehtinyt sitä vielä tarpeeksi esitellä, sillä hanketyö eteni koulutuksen aikana sitä mukaan, kun aihe eteni alueellamme. Hanketyön aihe otettiin hyvin vastaan ja ainakin itse koin siitä olevan hyötyä valmistelun edetessä. Palaute hanketyön esittelyssä oli hyvää ja moni aikoo hyödyntää hanketyötäni alueellaan.

Kenelle suosittelisit koulutusta?

Suosittelen koulutusta kaikille luottamusmiehille, sillä koulutus antaa syventävää tietoa luottamusmiestyöhön.


Mika Kipinä: ”TEHYn luottamusmiesten ajankäyttö Siun sotessa”

Pohjois-Karjalan kunnat ja Heinäveden kunta päättivät 26.10.2015 perustaa yhteisen sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Siun soten. Koska sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistetään ja muodostuu vain yksi työnantaja, tuli myös ammattijärjestöjen miettiä luottamusmiesten ajankäyttö uudelleen.

Toimiva luottamusmiesjärjestelmä auttaa työnantajaa ja työntekijöitä noudattamaan voimassa olevia työ- ja virkaehtosopimuksia sekä lakeja ja asetuksia. Tehtäessä paikallisia työ- ja virkaehtosopimuksia sekä selvitettäessä erilaisia tulkintaristiriitoja, toimiva luottamusmiesjärjestelmä helpottaa molempia osapuolia.

Tämän työn tarkoitus on auttaa Tehyn Pohjois-Karjalan ja Heinäveden ammattiosastoja luomaan toimiva luottamusmiesjärjestelmä 1.1.2017 aloittavassa Siun sotessa. Siun sote on Pohjois-Karjalan kuntien ja Heinäveden yhteinen sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä.
Luottamusmiesjärjestelmän suunnitteluun osallistui Pohjois-Karjalan kuntien ja Heinäveden ammattiosastojen puheenjohtajista ja luottamusmiehistä koostuva Palvelurakenne-muutostyöryhmä yhdessä Tehyn Joensuun järjestöasiantuntijan kanssa.

Hanketyössä kuvataan kuinka luottamusmiesajankäytön suunnittelu on aloitettu ja kuinka siinä edettiin aina sopimukseen työantajan kanssa. Hanketyössä on vertailtu erilaisia toiminnassa olevia luottamusmiesjärjestelmiä eri paikoissa.


Jos haluat lukea koko hanketyön, tilaa se sähköpostilla asiakaspalvelu@aktiivi-instituutti.fi.