Blogi
22 / 03 / 22

Työsuojelutarkastaja Sari Niemelä: ”Aktiivi-Instituutista olen saanut kannukset nykyiseen uraani”

Haastattelussa työsuojelutarkastaja Sari Niemelä.

Kuka olet ja mitä teet?

Tehyn ammattiosaston puheenjohtajana aloitin kuuluisana ”Tahdon asia” -vuonna 2007. Työsuojeluvaltuutettuna kuntaorganisaatiossa ehdin toimia kahdeksan vuoden ajan. Tehyläinen päättäjä olen ollut vuodesta 2009, ensin liittokokousedustajana, seuraavana kautena Tehyn hallituksen varajäsenenä ja nyt toista kautta Tehyn valtuutettuna. Olen toiminut aktiivisena henkilöstöedustajana pitkään ja luonut tänä aikana laajan valtakunnallisen verkoston muihin henkilöstönedustajiin. Aloitin marraskuussa 2021 Etelä-Suomen aluehallintovirastossa työsuojelutarkastajana.

Mikä on ollut koulutuksissa antoisinta?

Läsnäolokoulutusten myötä syntyneet verkostoitumiset! Ihanat ihmiset, joiden kanssa on saanut vaihtaa kokemuksia henkilöstönedustajan työstä. Se on kuitenkin pitkälti pyyteetöntä ja omalla ajalla tapahtuvaa vaikuttamista. Kurssipäivät ovat antaneet tarvittua irtiottoa ja tsemppiä.  Asiantuntevat kouluttajat on myös olleet ensiarvoisen tärkeitä. He ovat saaneet kiinnostuksen heräämään aina kulloistakin aihealuetta kohtaan sekä rohkaisseet kysymään ja keskustelemaan. Aktiivin vahvuus on erityisesti työlainsäädäntöön liittyvät koulutukset, kun omat järjestöt painottavat työehtosopimuksiin liittyvää osaamista.

Mitä tietoja tai taitoja olet vienyt työpaikallasi sovellettavaksi?

Työsuojeluun liittyvän urani aikana olen saanut kehittää monia hyviä käytäntöjä omassa organisaatiossani. Kehittäminen, ohjaus ja neuvonta ovat selkeitä vahvuusalueitani. Olen pitänyt säännöllisesti työsuojeluun sekä perehdytykseen liittyviä osastotunteja, koulutuksia ja ammattiosaston jäseniltoja.

Vein erityisesti yhteistoimintaan liittyviä kehittämisideoita ja työterveysyhteistyön parantamiseen liittyviä asioita edelliseen organisaatiooni. Laadin useita erilaisia työkaluja organisaation hyödynnettäväksi: turvallisuuskierrokset-lomakepohja arviointiin, työterveyshuollon työpaikkaselvitysten organisointiin ja aikataulutukseen liittyvän prosessin ja työkalun seurantaan, psykososiaalisen kuormituksen kyselytyökalu jne.

Mitä muuta työelämääsi kuuluu?

Viime vuoden lopulla alkanut työni työsuojelutarkastajana painottuu erityisesti psykososiaalisen kuormituksen valvontaan. Ilman Aktiivi-Instituutista saamiani työlainsäädännön koulutuksia ja Työsuojelukonsultin tutkintoa tuskin olisin tässä. Nyt pääsen aloittamaan työurani seuraavan vaiheen eli kehittämään ja ohjaamaan työoloja sekä etenkin työn psykososiaaliseen kuormitukseen ja työkykyyn liittyviä asioita.

Olen huolestunut työssä kuormittumisen lisääntymisestä. Viime vuoden yleisin työkyvyttömyysperuste oli mielenterveyssyistä johtuva (Työeläkeyhtiö Elo, HS 18.1.2022). Erityisen huolestuttavaa tämä on siksi, että kolme viidestä työkyvyttömyyseläkettä hakevasta oli alle 44-vuotias! Suomella ei ole varaa antaa parhaimmassa työiässä olevia poistua työelämästä. Työkyvyn tukemiseen sekä kuormituksen tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn tarvitaan kaikkia: työnantajia, työntekijöitä, henkilöstöedustajia ja meitä työsuojeluviranomaisia.

Kenelle suosittelisit Aktiivi-Instituutin koulutuksia?

Kaikille henkilöstöedustajille, jotka kaipaavat työlainsäädännön osaamisen kehittämistä ja ideoita työhyvinvoinnin parantamiseksi. Moni esimies saisi myös tukea omaan työhönsä Aktiivin kursseilta.

Aktiivi-Instituutin kursseilla on erityinen paikka sydämessäni ja sieltä olen saanut kannukseni nykyiseen uraani.

Haluatko lähettää terveisiä tai tsemppiviestejä?

Kaikille tietysti, mutta erityisesti sotealan edunvalvojille. Jaksamista, voimia ja intoa teille jatkaa vaativaa tehtäväänne! Soteala on suurimpien haasteiden edessä tulevina vuosina, ja TEITÄ tarvitaan!

Terveisin,
Sari