Blogi
13 / 01 / 16

Työsuojeluvaltuutettu Ilkka Mustakangas: ”Työsuojelukonsultin tutkinnon avulla työstäni on tullut suunnitelmallisempaa akuuttien tilanteiden ratkomisen sijaan”

Esittelyssä työsuojeluvaltuutettu Ilkka Mustakangas

Olen Ilkka Mustakangas, päätoiminen työsuojeluvaltuutettu Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta, jossa edustan henkilöstöä ja toimihenkilöitä.

Suoritin Aktiivi-Instituutin kaksivuotisen Työsuojelukonsulttitutkinnon ja valmistuin tammikuussa 2016. Kimmokkeen tutkinnon suorittamiseen sain Työsuojelun peruskurssilta, jossa aihe ja sen laajuus alkoivat avautua.

Itsevarmuutta ja verkostoitumista

Opiskelua motivoi ajatus syvällisemmän tiedon hyödyllisyydestä työni kannalta. Työsuojelulla ja työhyvinvoinnilla on nykypäivän työelämässä sen verran suuri rooli, ettei toiminta voi mielestäni perustua pelkkään kokemusperäiseen tekemiseen, vaan se tarvitsee tuekseen laajempaa tietopohjaa.

Opiskeluprosessin kuluessa oli mukava huomata, kuinka kokonaisuus alkoi hahmottua ja varmuus lisääntyä siitä, ettei alue olekaan ihan mahdoton hallittava.

Parasta antia oli verkostoituminen muiden kurssilaisten kanssa. Oivalsin, ettei pyörää tarvitse aina keksiä uudelleen, vaan kaverille voi kilauttaa ajatusten ja kokemusten vaihdon merkeissä.

Ammattimaista otetta tekemiseen

Tutkinnon suorittaminen ei aiheuttanut työni kannalta suurempia aikatauluongelmia, sillä opintojaksojen ajankohdat olivat riittävän aikaisin kurssilaisten tiedossa. Opintojen päätteeksi julkaistu hanketyö on alkanut elää omaa elämäänsä työpaikallani ja käytäntö osoittaa, mitä parannettavaa tai ”säätämistä” se vielä kaipaa.

Uskon, että koulutuksesta on hyötyä jokapäiväisessä työssäni. Se on tuonut ammattimaisemman otteen tekemiseen, josta on tullut suunnitelmallisempaa akuuttien tilanteiden ratkomisen sijaan.

Suosittelen kurssia kaikille, jotka haluavat syventää tietouttaan työsuojelusta ja työhyvinvoinnista. Kurssilta sai myös informaatiota työelämän haasteista ja eväitä muutosten hallintaan. Koska kyseessä on asiantuntijatutkinto, sitä voi hyödyntää myös urakehityksen muodossa. Tutkinto antaa entistä paremmat edellytykset jatkaa opintoja aihepiirin parissa.